Tjenester

Revisorteam sine tjenester
Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en del av de tjenester revisor tilbyr. Revisor har betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene. Derfor er revisor også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.
Foruten ordinær revisjon av foretak yter vi bistand innen:

– Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver
– Skatte- og avgiftsspørsmål
– Etablering, restrukturering og omdannelse av virksomheter
– Kjøp og salg av virksomheter
– Verdsettelse
– Generasjonsskifte
– Regnskapsføring (Revisorteam Vest Telemark AS og Revisorteam Tinn AS)