Revisorteam Vest Telemark

Åmotvegen 8, 3890 Vinje
Revisornr/Org.nr: 968 407 880 MVA
Telefon: 35 06 27 00
E-post: audeva@revisorteam.no

Aud-Eva Vaa Sollid
Dagleg leiar/ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Direkte telefon: 35 06 27 02
E-post: audeva(@)revisorteam.no
Tor Einar Skarperud
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Direkte telefon: 35 06 27 09
E-post: toreinar(@)revisorteam.no
Gry Romtveit
Revisormedarbeidar
Direkte telefon: 35 06 27 05
E-post: gry(@)revisorteam.no
Anne Marie Åsheim
Reknesskapsmedarbeidar
Direkte telefon: 35 06 27 03
E-post: annemarie(@)revisorteam.no