Revisorteam Vest Telemark (Seljord)

Brøløsvegen 47, 3840 Seljord
Revisornr/Org.nr: 968 407 880 MVA
Telefon: 35 06 27 10
E-post: inger.n@revisorteam.no

Inger Noraberg
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Direkte telefon: 35 06 27 12
E-post: inger.n(@)revisorteam.no
Kristine Midtbø Mo
Oppdragsansvarleg revisor
Autorisert rekneskapsførar
Master of Management med
spesialisering i skatte- og avgiftsrett.
Direkte telefon: 35 06 27 11
E-post: kristine(@)revisorteam.no
Siv Aarmodt
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Direkte telefon: 35 06 27 10
E-post: siv(@)revisorteam.no