Revisorteam Tinn

Sam Eydesgate 120, 3660 Rjukan
Revisornr/Org.nr: 987 199 350 MVA
Telefon: 35 06 27 15
E-post: inger.n@revisorteam.no

Inger Noraberg
Daglig leder og ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Direkte telefon: 35 06 27 12
E-post: inger.n(@)revisorteam.no
Aud-Eva Vaa Sollid
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Direkte telefon: 35 06 27 02
E-post: audeva(@)revisorteam.no
Siv Aarmodt
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Direkte telefon: 35 06 27 10
E-post: siv(@)revisorteam.no
Elisabeth Beckmann
Revisjonsmedarbeider
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Direkte telefon: 35 06 27 14
E-post: elisabeth.b(@)revisorteam.no
Tor Einar Skarperud
Ansvarlig partner
Registrert revisor
Autorisert regnskapsfører
Direkte telefon: 35 06 27 09
E-post: toreinar(@)revisorteam.no
Åse-Marit Gustavsen
Regnskapsmedarbeider
Direkte telefon: 35 06 27 15
E-post: aase-marit(@)revisorteam.no
Birgit Varnes
Regnskapsmedarbeider
Direkte telefon: 35 06 27 18
E-post: birgit(@)revisorteam.no